Osmanlı Tarihi Kitapları I En İyi 10 Kitap

Osmanlı Kitapları
Osmanlı Kitapları

Osmanlı Tarihi Kitapları

Kişinin günümüzde olan olayları daha detaylıca değerlendirebilmesi için geçmiş hakkında bilgi edinmesi gerekir. Önce kendi tarihini, daha sonra ise diğer ulusların tarihini bilmesi gerekir. Bunun içinde önce kendi tarihimizden öneriler yapmayı istiyoruz ve başlangıç olarak Türk tarihininde önemli yeri olan Osmanlı tarihi kitaplarını derledik.

Osmanlı tarihi hakkında çok fazla eser olduğu için bunu tek bir yazıyla bitirmek istemiyoruz. Bundan dolayı Osmanlı tarihi kitapları hakkında önerilerimizi bir yazı serisi olarak vermek istiyoruz, bu serinin birinci yazısında Osmanlı tarihi hakkında önemli kişilerin kitaplarını derledik.

İşte Karşınızda “En İyi Osmanlı Tarihi Kitapları Listesi!”

1. Osmanlı Tarihi Serisi – İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi Kitapları - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Tarihi Kitapları – İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı tarihi denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından kaleme alınmıştır. Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu’nun kurucuları arasında yer almıştır. 1933’teki üniversite reformunda İstanbul Üniversitesi’ne profesör olarak atanmıştır. 30 kadar kitap ve 100’ün üstünde bilimsel makalesi vardır.

Eser, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren son padişah Vahdettin’e ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar yazılmıştır. Osmanlı tarihi hakkında bu seri otorite olarak gösterilmektedir.

2. Tevârih-i Âli Osman – Aşıkpaşazade

Osmanoğullarının Tarihi - Aşıkpaşazade
Tarih Kitapları

Âşıkpaşazâde, Osmanlı tarihçileri listesinde en önde gelen isimlerden biridir. Sultan II. Murad (1421-1451) ile Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) devrinde yapılan çok sayıda sefere derviş-gazi olarak katılmıştır, dolayısıyla pek çok olayın görgü şahididir. Denilebilir ki, Osmanlı tarihinin ilk iki yüzyılını birinci el kaynaktan okuyup öğrenmek isteyen okurlar için Âşıkpaşazâde Tarihi en önemli rehberdir.

Özetle, 14-15. yüzyıl Osmanlı siyasi, sosyal ve kültür tarihini merak eden okurlar için Tevârih-i Âli Osman, ilk başvurulacak eserlerdendir.

3. Devlet-i Aliyye Serisi – Halil İnalcık

Halil İnalcık Kitapları - Devlet-i Aliyye
Halil İnalcık Kitapları – Devlet-i Aliyye

Osmanlı tarihi denilince akla gelecek bir başka ismi daha, Halil İnalcık. Halil İnalcık, 1942-1972 yıllarında Ankara Üniversitesi DTCF ve SBF’de Osmanlı tarihi dersleri vermiştir. 1972’de Chicago Üniversitesi’ne davet edilmiş ve 1986 yılına kadar bu üniversitede Tarih bölümünde ders vermiştir. Türkiye ve Türkiye dışında altı üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

Halil İnalcık kitapları, Osmanlı tarihi hakkında öneriler listesinde olmazsa olmazlardandır. Biz de listemize eklemeden edemedik. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye’de Osmanlı Devleti’ni sadece siyasi olarak ele almıyor, aynı zamanda toplumsal–ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor.

4. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – Nicolae Jorga

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Nicolae Jorga
Osmanlı Kitapları

Nicolae Jorga, Romanya’nın gelmiş geçmiş en büyük tarihçisi olarak gösterilmektedir. Eserleri farklı dillerde defalarca basılmış ünlü tarihçilerdendir. Jorga’nın özelliğini en iyi Gh. Bratianu şu sözlerle ifade etmiştir: “Jorga’nın yazdığı her satır bir fikir tohumu taşır; araştırılacak problemler ortaya atar ve okuyanda ilgi uyandırır; bunlar olmadan hiçbir tarih eseri canlı bir bilim dalı olamaz, ölü bir söz olarak kalır”

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, önyargılardan kurtulmuş, belgelerin tanıklığına öncelik veren Nicolae Jorga’nın eseridir. Jorga’ya göre Osmanlı tarihi, “Dünya tarihinin parlak bir bölümü”nü temsil eder.

5. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – J. W. Zinkeisen

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Zinkeisen
En İyi Osmanlı Tarih Kitapları

Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılar yazmak için uzun soluklu çalışmalar gereklidir. Osmanlı tarihi hakkında yazılar yazılmak isteniyorsa çeşitli ülkelerdeki kütüphanelerde ve arşivlerinde uzun solukluklu mesailer yapılmalıdır.

Osmanlı tarihi hakkında klasik hâle gelen ve en önemli araştırmalardan biri uzun süre üstünde çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Johann Wilhelm Zinkeisen’in Osmanlı İmparatorluğu Tarihi’dir. Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri açısından en önemli eserlerdendir.

6. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi – İsmail Hami Danişmend

Osmanlı Tarihi Kitapları - İsmail Hami Danişmend
Osmanlı Tarihi Kitapları

Osmanlı tarihi konusunda yerli otoritelerden olan İsmail Hami Danişmend’in yazdığı eserdir. İsmail Hami Danişmend, otuzu aşkın önemli esere imza atmış, millî mücadele kahramanlarımız arasında yerini almış, üniversitelerde dersler vermiş önemli bir tarihçidir.

İsmail Hami Danişmend bu eserinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan, yani Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den başlayarak son padişah Vahdettin’e kadar imparatorluk tarihinde olan tüm olayları detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bu eser, hala yerli ve yabancı araştırmacılar için yegane kaynak konumundadır.

7. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – Joseph Von Hammer

Osmanlı Tarihi ile ilgili kitaplar
Osmanlı Tarihi ile ilgili kitaplar

Joseph Von Hammer, Avusturyalı bir tarihçi ve diplomattır. Latince ve Yunanca ile Arapça, Farsça gibi doğu dillerini de çok iyi bilmektedir. Eserini kaleme alırken Avrupa kütüphanelerini taramış ve çokça Osmanlıca kaynaktan da yararlanmıştır.

Bu eserinde yazar, bazen önyargılarının etkisinde kalmış, taraflı değerlendirmelerde bulunmuş ve hatalardan kurtulamamıştır. Hammer’in bu eseri, bütün bu yanlışlara rağmen Osmanlı tarihi ile alakalı konularda hâlâ kaynak niteliğini korumaktadır.

8. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – Ahmed Cevdet Paşa

Türk Tarihi - Osmanlı
Osmanlı ile ilgili kitaplar

Ahmed Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamıdır. Aynı zamanda birden fazla alanda muhteşem eserler ortaya çıkarmıştır. Bu eserlerinin en başında da Osmanlı tarihi hakkında çıkardığı eseri Tarih-i Cevdet gelir.

Osmanlı devletinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1826′da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar olan bölümü anlatmakta olan bu büyük eser 30 senelik bir çabanın sonucudur. Eseri 1854 yılında yazmaya başlamış ve 1884 yılında tamamlamıştır.

9. Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı – Caroline Finkel

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu - Caroline Finkel
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Caroline Finkel’in Osmanlı’nın kuruluşundan 1923 yılına kadar olan Osmanlı tarihinin tamamını anlatan eseridir. Caroline Finkel, bu eseri yazarken Osmanlı arşivlerini ve Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklardaki devletlerin arşivlerini kullanmıştır. İlber Ortaylı ve Andrew Mango gibi isimler bu eserden övgüyle söz etmektedir.

Eserde, Osman Gazi’nin rüyasında hanedan kuracağını görmesi gibi birçok olaydan bahseder ve Osmanlı’nın askeri ve idari yapısından fethettiği topraklardaki politakalara kadar birçok konuyu ele alır.

10. Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi – Erhan Afyoncu

Osmanlı Padişahları - Osmanlı Kitapları
Mutlaka Okunması Gereken Tarih Kitapları

Erhan Afyoncu, 1967’de Tokat’ta doğmuştur. Marmara Üniversitesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz Zinkeisen’in ve Jorga’nın eserlerinin Türkçe hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Eserleri İngilizce, Almanca, Rusça ve Çinçe gibi birçok dile çevrilmiştir.

Bu kitapta amaç, günümüzdeki dini, siyasi, kültürel oluşumda büyük etkisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kısa ve net bir şekilde anlatılmasıdır. Erhan Afyoncu, bu eserinde, Osmanlı Beyliği’nden Osmanlı İmparatorluğu’na giden süreci ve bu imparatorluğun son günlerini anlatmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz